Gyorsmenü

Pedagógia Tanszék

Az egyetem jogelődje (MAE) 1950-ben indította el a szaktanárok pedagógiai felkészítését. Napjaink gyakorlatában ez az agrár képzéshez kapcsolódóan egyetemi mérnöktanári (MA-szint) és főiskolai (BSc-szint) szakoktatói képzésünket jelenti. Mind az agrármérnöktanárok, mind a mezőgazdasági szakoktatók jelen, illetve jövőbeli munkaterületeinek vonatkozásában megemlíthető az iskolarendszeren belüli és kívüli képzések opcionális lehetősége is. A tanszék által gondozott szak(ok) tudományterületi meghatározottsága kettős: egyrészről a pedagógia, másrészről a hozzá kapcsolt diszciplína, azaz az agrár képzési terület határozza meg munkánkat. Ebből kifolyólag küldetésünk is kettős. A neveléstudomány aspektusából célkitűzéseinkben a tanári kreativitás hangsúlyos szerepet játszik. A mi olvasatunkban az oktatói, tanári szerep a tradicionális ismeretközlő funkció mellett kiegészül egy segítő, támogató szereppel, amelynek készletelemeivel az oktató/tanár önmaga is részt vesz a munkában, másrészt koordinátorként irányítja is azt. Személyközpontú pedagógiai munkánkban a tanár személyiségi erőinek meghatározó szerepet tulajdonítunk és a kooperatív életszemlélet jegyében fókuszálunk a kölcsönös tiszteletre alapozott kreatív együttműködésre, a leegyszerűsített problémamegoldási folyamatokra, a hatékony kommunikációra, az empátiára, a pozitív odafordulásra, a nyitottságra és a hitelességre. Természetesen fontos számunkra az is, hogy szakjaink az agrárium világához kapcsolnak bennünket. Az agrárgazdaságban dolgozó szakemberek közelmúltbeli innovációs produktivitását (digitalizáció, precíziós gazdálkodás stb.) leginkább a fejlesztések adaptációja mentén írhatjuk le. A korszerű, piaci igényekre reagáló agrár tanárképzés tehát fontos szerepet vállalhat a mezőgazdaság szereplőinek változásra nyitott magatartásának formálásában is. A Szakképzés 4.0 Stratégia szakmai tanárképzésre vonatkozó innovatív paneljeinek a szem előtt tartásával, bízunk abban, hogy tanítványaink zökkenőmentesen tudnak majd alkalmazkodni a térségspecifikus oktatási és agrár-munkaerőpiaci elvárásokhoz.

Tanszékvezető:
Dr. habil. Khademi-Vidra Anikó
egyetemi docens

Munkatársaink

Egyetemi docens
Név
Dr. habil. Khademi-Vidra Anikó
Telefon: +36-28-522-000/2644
Iroda: Főépület, 4023
  • Pedagógiai tanszék
  • Humántudományi Intézet
Részletek
Melisné Dr. Nagy Márta Enikő
Telefon: +36-28-522-000/3647
Iroda: Főépület 4012. szoba
  • Pedagógiai tanszék
  • Humántudományi Intézet
Részletek
Tanársegéd
Név
Dr. Bakos Izabella Mária
Telefon: +36-28-522-000/2644
Iroda: Főépület, 4023
  • Pedagógiai tanszék
  • Humántudományi Intézet
Részletek
Mestertanár
Név
Nagy Andrea
Telefon: +36-28-522-000/3647
Iroda: Főépület 4012. szoba
  • Pedagógiai tanszék
  • Humántudományi Intézet
Részletek