Az Intézetről

Üdvözöljük a Humántudományi Intézetben!

A Humántudományi Intézet jogelődjeinek a nevében előfordul az emberi erőforrás, a kommunikációtudomány, a nyelvi, a tanárképző, vagy a társadalomtudomány kifejezés is. Hogy mi ezekben a közös? Az ember! Az ember a maga megismételhetetlenségével, a kapcsolataival, a nyelvével, a kultúrájával, a munka – képzés világában betöltött szerepével. Indokolt tehát, hogy a hagyományoknak megfelelő tartalom a szervezeti egységünk nevében is megjelenjen, hiszen az Intézet munkatársainak szemlélete szerint legfőbb érték az ember. Büszkék vagyunk mestereinkre, akik a rendszerváltás hajnalán, korukat megelőzve alapították azokat a szakokat, melyek a fundamentumát jelentik a ma is országosan elismert képzéseknek. Gondolhatunk itt Dr. Szilágyi Klára Munkavállalási tanácsadó (ma: Emberi erőforrás tanácsadó MA), néhai Dr. Dinnyés János Emberi erőforrás menedzsment (ma: Emberi erőforrások BSc) vagy Dr. Nemes Ferenc Vezetés és szervezés (MSc) képzésére. Ebbe a sorba tartozik még Dr. Völgyesy Pál intézetigazgató idejében fénykorát látó mérnöktanár és szakoktató képzés. Ez az a folyamatosan karbantartott, megújított repertoár, mellyel a tudományos fokozattal és évtizedes kutatói és oktatói múlttal rendelkező munkatársak hozzájárulnak a GTK képzési profiljához, reagálva ezzel a változó társadalmi és gazdasági körülményekre. 

A tudományterületenként négy tanszékbe (Pályatanácsadási tanszék, Pedagógiai tanszék, Emberi erőforrások tanszék, Vezetéstudományi tanszék) rendeződött kollégák magas színvonalon segítik a hallgatók előmenetelét, melynek végeredményei (a hallgatói és a munkáltatói visszajelzések alapján) a kiváló elhelyezkedési, vagy magasabb képzési szintre (mester- ill. PhD képzés) jelentkezési mutatók.

A Humántudományi Intézet felelősségi körébe tartozó alap-, mester-, és szakirányú továbbképzési szakok:

  • Agrármérnöktanár, MA
  • Emberi erőforrások, BSc
  • Emberi erőforrás tanácsadó, MA
  • Mezőgazdasági szakoktató, BSc
  • Pályaorientáció területen pedagógus szakvizsgára felkészítő SzTSz
  • Vezetés és szervezés, MSc

Dr. Kenderfi Miklós
egyetemi docens
intézetigazgató

Az intézet címe és elérhetősége:

Adminisztráció: Katona Lászlóné (Katona.Laszlone@uni-mate.hu), Gréczi Gyuláné (Greczi.Gyulane@uni-mate.hu)
Cím: SZIE GTK Humántudományi Intézet
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Honlap: http://hti.gtk.szie.hu