Gyorsmenü

Pályatanácsadási Tanszék

Magyarországon és Európában tapasztalható gazdasági változások miatt még soha nem volt ennyire fontos, hogy az állampolgárok képesek legyenek megfelelni a munkaerőpiacon velük szemben támasztott követelményeknek és sikeresen vegyenek részt a munka világában. Ebben a folyamatban jelentős szerepet töltenek be a munka-pályatanácsadók, akik különböző területeken, szinteken és módon támogatják mindezekben a munkavállalókat.

A hazai tanácsadó képzés abból a közel három évtizede létező szakmai műhelyből nőtte ki magát, amelyet Gödöllői Pályaorientációs Iskolának nevezünk. 1992-től a munkavállalási tanácsadó képzés, majd 2008-tól az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak fontos eleme ama dinamizmusnak, amellyel a kar képzési szerkezete, kínálata reagál a változó társadalmi, gazdasági körülményekre. A paletta kiemelt helyén kezeljük a Pályaorientáció szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakot, amelyet 2000-ben indított először Dr. Völgyesy Pál vezette intézetben Dr. Szilágyi Klára.

Munkatársaink szerepet vállalnak a tanácsadók minőségi képzéséért nappali és levelező tagozaton, Gödöllőn és a fővárosban egyaránt. Kutatási területeink közé tartozik a neveléstudomány különböző szegmensei közül többek között a sajátos nevelési igényű, vagy a hátrányos helyzetű tanulók helyzete, és kiemelten foglalkozunk az egyéni és csoportos képzés-fejlesztéssel és a felnőttképzés témakörével. Interdiszciplináris, komplex szemléletű oktatói és kutatói tevékenységünk során az életutat támogató pályaorientációhoz (LLG) kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése jelentik munkánk fő fókuszát. Célunk az, hogy a „Gödöllői iskola” hagyományaira támaszkodva olyan piacképes ismeretekkel vértezzük fel hallgatóinkat, amellyel eredményesen tudják támogatni a munkavállalókat a társadalmi-gazdasági változásokhoz való sikeres alkalmazkodásban.

Tanszékvezető:
Dr. Suhajda Csilla Judit
adjunktus

 

Munkatársaink

Professor Emerita
Név
Dr. Szilágyi Klára
Telefon: +36-28-522-000/3648
Iroda: Főépület 4016. szoba
  • Pályatanácsadási tanszék
  • Humántudományi Intézet
Részletek
Egyetemi docens
Név
Dr. Kenderfi Miklós
Telefon: +36-28-522-000/3636
Iroda: Főépület 4015/2. szoba
  • Pályatanácsadási tanszék
  • Humántudományi Intézet
Részletek
Adjunktus
Név
dr. Suhajda Csilla Judit
Telefon: +36-28-522-000/3643
Iroda: Főépület 4008. szoba
  • Pályatanácsadási tanszék
  • Humántudományi Intézet
Részletek
Tanársegéd
Név
Visztenvelt Andrea
Telefon: +36-28-522-000/3648
Iroda: Főépület 4016. szoba
  • Pályatanácsadási tanszék
  • Humántudományi Intézet
Részletek
Mestertanár
Név
Dús Miklós
Telefon: +36-28-522-000/1923
Iroda: Főépület 4017. szoba
  • Pályatanácsadási tanszék
  • Humántudományi Intézet
Részletek