Gyorsmenü

Doktori képzés

Intézetünk a graduális képzésen túl nagy hangsúlyt fektet a doktori képzésre. A hazai és nemzetközi tudományos életben ismert, szakmailag igényes doktori képzés emelheti a Kar iránti hallgatói érdeklődést, ösztönözheti a doktori iskolák bázisán kialakuló karok közötti kutatócsoportok, műhelyek létrejöttét, és nem utolsó sorban biztosítja a minőségi egyetem oktatói utánpótlását. Karunkon két doktori iskola működik: A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola és az Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola. A témameghirdetések a www.doktori.hu honlapon megtalálhatók. A felvétel követelményeit és feltételeit az Egyetemi Doktori Szabályzat, valamint a doktori iskola ügyrendje tartalmazza. Az értékelés szempontjai: a megszerzett Msc/MA diploma minősítése, szakmai habitus-vizsgálat, tudományos előélet. Doktori felvételi tájékoztató idegen nyelven: http://sziu.hu/doctoral-studies

Bővebb tájékoztatásért forduljon az  Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács titkárságához: 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., Fő épület II. em. 2130., Tel: (28) 415-382. E-mail: phd-inst@tti.szie.hu, a jelentkezési lap innen is letölthető.

A PhD képzés iránt érdeklődők a következő témavezetők és témaköreik közül választhatnak Intézetünkben:

Csehné dr. habil. Papp Imola

  • A regionális egyenlőtlenségek munkaerőpiaci megnyilvánulásai
  • A humánerőforrás képzettségének gazdasági vonatkozásai
  • A nők társadalmi és gazdasági szerepvállalása

Dr. Kenderfi Miklós

  • A pályaorientációs szakma regionális hatásai

Dr. Poór József

  • Nemzetköziesedés és globalizáció a menedzsmentben és a HR-ben
  • Emberi erőforrás menedzsment átalakulása
  • Tudástranszfer és tudásgenerálás a menedzsment tanácsadásban

Dr. Rudnák Ildikó

  • A Pályakezdő Fiatalok Külföldi Munkavállalása
  • A Munkaerő-Pazarlás kulturális aspektusai